Kontaktní údaje

Evidenční orgán

Marie Kousalová, starostka obce Sivice

Správce registru

Obec Sivice
Sivice 19
664 07 Pozořice

Kontaktní osoby

Správa uživatelských hesel

Marie Kousalová, starostka
Telefon:544 226 086
E-mail: sivice@sivice.cz

Ing. Oldřich Ondráček, místostarosta
Telefon: 544 226 086
E-mail: sivice@sivice.cz

Úvod

Žádost o nahlédnutí do registru lze  podat:

  • Osobně u evidenčního orgánu.
  • Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  • Elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu  (podepsána elektronickým podpisem).

Písemná žádost

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně, nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, podpis žadatele.

Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti

Poté Vám  umožní  nahlédnout  do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Žádost ke stažení:

Copyright © Obecní úřad Sivice - všechna práva vyhrazena
Vytvořil Emersion Software